De 4 Rassen

Hieronder een korte beschrijving van de in Midden Europa gebruikte zuivere sledehondenrassen:

Deze poolhonden zijn erkend door de FCI (Fèdèration Cynologique Internationale). De raspunten van deze sledehondenrassen geven een beeld van een normale, goed gebouwde werkhond, opgewassen tegen barre klimaat- en terreinomstandigheden. Er kleven geen extremiteiten aan deze honden, hun schoonheid is ontstaan uit hun oorspronkelijke functie. Kynologen zijn vaak bevreesd, dat de fokkers van sledehonden een te grote nadruk zouden leggen op het snelheidsaspect en dat zij daarmee het rasbeeld zouden kunnen schaden: een ongegronde vrees, want bij een zorgvuldige selectie op grond van functionele criteria ontstaat een hond die precies aan de eisen voldoet, die de opstellers van de raspunten voor ogen zweefde. Het tegendeel is waar: de kynologen zouden beducht moeten zijn voor het uitsluitend hanteren van esthetische criteria en voor de overdrijving daarvan, terwijl karaktereigenschappen, gangwerk en andere vitale zaken worden verwaarloosd. Rampzalige gevolgen hebben de kynologische bemoeiingen bij een groot aantal werkhonden gehad, maar gelukkig is de doorsnee poolhondenbezitter een nuchter denkend mens, die zich niet snel tot deze extreme waanzin zal bekeren. Redenen te over dus voor een hartelijk samenwerken tussen de rasverenigingen en Mushing Holland Sleddog Club, tussen kynologen en mushers.

De Alaska Malamute

Stamt uit Alaska, waar hij oorspronkelijk Mahlmut werd genoemd, naar de inheemse Mahlmut-eskimo's. Hij werd voornamelijk als sledehond gebruikt, maar bewees ook zijn diensten bij de jacht. De Malamute is bij uitstek geschikt voor het trekken van zware vrachten en is door zijn zware, krachtige bouw gèèn hond voor hoge snelheden.
Als sledehond is de Alaska Malamute geen snelheidsduivel en dus is hij het best geschikt voor vrachtraces en longtrails. In de snelheidsraces worden de Alaska Malamutes ingedeeld in de langzamere klassen.
Als huishond is de Alaska Malamute intelligent, betrouwbaar, vriendelijk en aanhalig en ontvankelijk voor een goede opvoeding. Net als alle andere poolhonden is hij bijzonder proper op z'n altijd frisse vacht. Natuurlijk eist deze grote, sterke hond veel beweging.


De Groenlandse Eskimohond

Stamt uit Groenland en die kuststreken, waar hij door de eskimo's gebruikt werd voor zwaar sledehondenwerk en bij de jacht op ijsberen en zeezoogdieren. Een ras dat onder de zwaarste klimaatomstandigheden werd gevormd en dat tegen de meest barre levensomstandigheden opgewassen geraakte.
Als sledehond is de Groenlandhond ongetwijfeld het meest op zijn plaats in een vrachtwedstrijd en de longtrail. In Midden Europa wordt hij ingedeeld in de klassen van de langzamere rassen, ondanks het feit dat goed getrainde Groenlandhonden hoge snelheden kunnen bereiken. Net als bij de Alaska Malamute is de onderlinge vrede bij Groenlandhonden slechts te bewaren door een musher die zijn kalmte en vastberadenheid geen moment verliest.
Als huishond is de Groenlandhond een intelligente, maar eigengereide hond, die veel aandacht vergt: niet loslopen laten, want als z'n nieuwsgierigheid wordt geprikkeld is hij vastberaden om een grondig onderzoek in te stellen, waarbij hij van een toeziende eigenaar geen hoge dunk koestert. Na gedane zaken (die vaak geen keer nemen, als het onderwerp van z'n belangstelling een kat, konijn of schaap betrof) keert hij ongetwijfeld bij de ontredderde baas terug die hem dan na èèn of twee uur, soms ook dagen, weer in zijn armen mag nemen; want jegens mensen is hij de vriendelijkheid zelve. Een lastige huisgenoot, die veel vreugde kan schenken aan een ijverige, volkomen toegewijde eigenaar.

De Samojeed

Stamt uit het noorden van Rusland, waar hij door het samojedenvolk werd gebruikt als hoeder van hun rendierkudden, bij de vangst van robben en als sledehond om vrachtjes te vervoeren. Verder was hij ook de gezelschapshond, die kinderen warm hield met zijn lange en overvloedige vacht.
Als sledehond is de Samojeed een opgewekte werker met korte gangen (althans wanneer men hem vergelijkt met de Siberian Husky). Hij wordt ook ingedeeld in de klasse van de langzamere honden. Door zijn aan eigenwijsheid grenzend karakter is hij een wat moeilijker te disciplineren werkhond en hij is snel geneigd om zijn mening kracht bij te zetten in een knokpartij met een andersdenkend teamgenoot. De Samojeed begeleidde Nansen (de Noorse ontdekkingsreiziger) op zijn pooltochten.
Als huishond is hij een opgewekte en intelligente vriend, die redelijk goede omgangsvormen kan ontwikkelen bij een vriendelijke en consequente opvoeding. Hij heeft veel beweging nodig (net als alle andere honden) en z'n lange witte vacht vraagt om regelmatige verzorging. Zijn levendige belangstelling voor het wereldgebeuren uit hij vaak in opmerkzaam gekef, hetgeen hem niet door alle omstanders in dank wordt afgenomen.

De Siberian Husky

Stamt oorspronkelijk, zoals de naam al zegt, uit Siberië, waar hij door vallenjagers als sledehond werd gebruikt. Hij is een sledehond die bij uitstek geschikt is voor het afleggen van grote afstanden met een hoge gemiddelde snelheid. Door deze eigenschappen verwierf hij zich in Amerika (Alaska) snel faam bij de sledehondenrennen.
Als sledehond is de Siberian Husky de meest populaire hond bij de Midden-Europese sledehondenrennen. Hij is snel en heeft een goede, verdraagzame teamspirit en hij is over het algemeen niet zo agressief jegens soortgenoten als de andere sledehondenrassen. Omdat hij in het algemeen sneller is dan de voorgaande drie rassen, wordt de Siberian apart gewaardeerd bij sledehondenrennen.
Als huishond is de Siberian Husky geen uitgesproken gemakkelijke kostganger. Hij is vriendelijk jegens de huisgenoten, hij is zindelijk, schrander en vrolijk. Maar z'n karakter is nogal onafhankelijk en eigenzinnig, zodat goede omgangsvormen hem slechts moeizaam bij te brengen zijn. Hij is een fanatieke jager, die geen moeite schuwt om konijnenhokken en voliËres doeltreffend van hun inhoud te beroven. Ook de uitdaging van een schaap neemt hij aan. Hij stelt zich niet tevreden met een verwonde prooi. Als de verveling toeslaat, lucht hij z'n frustraties op meubilair en gordijnen, hetgeen een versoberd effect heeft op het interieur. Niet een hond voor de luie flatbewoner dus.

Sponsored by :